Thuê lô chợ xuân Đông Hà

Thuê lô chợ xuân Đông Hà

  • Địa chỉ: Chợ đêm đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, Quảng Trị
  • Thời gian giao mặt bằng: Từ 8h ngày 07/01/2023 (Nhằm ngày 16/12 Âm lịch)
  • Kết thúc trả mặt bằng: Trước 21h ngày 21/01/2023 (Nhằm ngày 30 Tết)
  • Điện thoại liên hệ: 085 9448183

Chợ Xuân Đông Hà

Bảng giá chi tiết Thuê lô chợ xuân Đông Hà:

  • Khu A (5mx5m): Lô 1, 2, 3, 6, 7, 8 giá: 6.000.000/lô
  • Khu A (5mx5m): Lô 4, 5, 9, 10, 11, 12 giá: 5.000.000/lô
  • Khu B (5mx5m): Từ lô 1 đến lô 7 giá: 4.000.000/lô
  • Khu D (5mx10m): Từ lô 1 đến lô 13 giá: 3.000.000/lô
  • Khu C (5mx10m): Từ lô 1 đến lô 8 giá: 4.000.000/lô

Đăng ký quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp tại Quảng Trị 24h. Vui lòng liên hệ: 0844007474

 

Call Now