Beer 1988

Beer 1988

Beer 1988

  • Địa chỉ: 65A Chu Mạnh Trinh, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
  • Điện thoại: 0916 717 346
  • Facebook: 1988 Beer
  • Lĩnh vực kinh doanh: Ẩm thực, Nhà hàng

Đẹp là để yêu
Yêu kiều là để ngắm 
Còn đồ nhắm là để uống bia 
Menu Beer 1988

Đăng ký quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp tại Quảng Trị 24h. Vui lòng liên hệ: 0844007474.

Call Now