Tìm giấy tờ [Đông Hà]

Tìm giấy tờ. Sáng nay trên đường đi làm từ cầu Đông Hà vô đến khu công nghiệp nam Đông Hà tôi có đánh rơi ví trong ví gồm: Căn cước công dân. Cà vẹc xe , thẻ ATM , CMND , tiền và 1 số giấy tờ khác mang tên Nguyễn Văn Kỳ . Ai nhặt được cho tôi xin lại sđt 0947023557.

Tôi chân thành cám ơn và xin hậu tạ.

Đăng ký quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp tại Quảng Trị 24h. Vui lòng liên hệ: 0844007474

Call Now